Advisering rekenmodel Energiedak

Advisering rekenmodel Energiedak

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wij zijn gevestigd in het Evoluon in Eindhoven. Een prachtige en inspirerende locatie waar we u van harte verwelkomen.

Inleiding

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een theoretisch model voor een energiedak op basis van werkelijk gemeten waarden. Deze waarden zijn zodanig gecorrigeerd dat een werkbaar rekenmodel is ontstaan. Onder werkbaar wordt verstaan dat een goede inschatting, met een nauwkeurigheid van 10%, te maken is van de warmte- en koude-opbrengst op basis van maandelijks gemiddelde klimaatgegevens. Dit zijn de voor die maand gemiddelde uurlijkse waarden. Er is hierbij ook gekeken naar de nachtsituatie, waar uitstraling en koelend vermogen een rol spelen.

Voor het ontwerp van een energiedak door Schiebroek Dakbedekkingen Maastricht BV is een meetopstelling gemaakt. De meetresultaten zijn verzameld en geanalyseerd. Hiermee is de overdrachtsfactor van het energiedak (k-factor) bepaald. Met deze resultaten is een berekening van de verwachte jaaropbrengst gemaakt op basis van een referentie jaar. Ook is gekeken naar de prestaties van het energiedak met betrekking tot de Energieprestatiecoëfficiënt.

In het eerste hoofdstuk wordt het ontwikkelde rekenmodel besproken. Het tweede hoofdstuk behandelt de opbrengst van het energiedak voor een referentiejaar. Het derde hoofdstuk laat voor een voorbeeldwoning de EPC reductie zien die het toepassen van 12 m2 energiedak geeft.

HET KERNDEEL VAN HET RAPPORT IS NIET OPENBAAR MAAR OP AANVRAAG IN TE ZIEN.

Conclusie ECP

Het toepassen van een energiedak van 12 m2 zal in de voorbeeldberekening met de referentiewoning op basis van het voorbeeld de doorzonwoning genomen uit Bijlage C.1 uit NPR5129 “Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Rekenprogramma (EPW)” een verbetering van de EPC opleveren van 0,75 – 0,61 = 0,14 [-].